เอส.โอ.เอ็ม.

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

S.O.M. อยู่บนพื้นฐานของ “SCIENCE OF BODY& MIND” ใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักพื้นฐานในการวิจัย ค้นคว้าหาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภค เน้นการส่งเสริมและแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว จนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาตรฐานระดับสากล

+

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S.O.M.

เอส.โอ.เอ็ม. ไทม์ แคปซูล โปร

เอส.โอ.เอ็ม. ซีแมคซ์

เอส.โอ.เอ็ม. หลินจือ ซัน

เอส.โอ.เอ็ม. ไอ-แคร์

เอส.โอ.เอ็ม. เจ แอนด์ บี

เอส.โอ.เอ็ม. ดีทีเอกซ์

เอส.โอ.เอ็ม. คอร์ดี้ ทิเบต แอนด์ ภูฏาน

เอส.โอ.เอ็ม. เอส-บาลานซ์