เอสโอเอ็ม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

SOM อยู่บนพื้นฐานของ “SCIENCE OF BODY& MIND” ใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักพื้นฐานในการวิจัย ค้นคว้าหาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภค เน้นการส่งเสริมและแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว จนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาตรฐานระดับสากล

+

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOM

เอสโอเอ็ม ดีทีเอกซ์ โพรไบโอติกส์

เอสโอเอ็ม ไทม์ แคปซูล โปร

เอสโอเอ็ม ซีแมคซ์

เอสโอเอ็ม หลินจือ ซัน

เอสโอเอ็ม ไอ-แคร์

เอสโอเอ็ม เจ แอนด์ บี

เอสโอเอ็ม ดีทีเอกซ์

เอสโอเอ็ม คอร์ดี้ ทิเบต แอนด์ ภูฏาน

เอสโอเอ็ม เอส-บาลานซ์

เอสโอเอ็ม มัลติพลัส คอลลาเจน

เอสโอเอ็ม โอโวมูฟ

เอสโอเอ็ม คอเลส