คามู ซี เครื่องดื่มวิตามินซีสูง 200% วิตามินบี 12 สูง ผสานคามู คามู

(น้ำเลมอน 6% จากน้ำเลมอนเข้มข้น ผสมผงคามู คามู วิตามินซี และวิตามินบี 12 สูตรน้ำตาลน้อยกว่า (ตรา คามู ซี))

คามู ซี เครื่องดื่มวิตามินซีสูง 200%* วิตามินบี 12 สูง ผสานคามู คามู

น้ำเลมอน 6% จากน้ำเลมอนเข้มข้น ผสมผงคามู คามู วิตามินซี และวิตามินบี 12 สูตรน้ำตาลน้อยกว่า** (ตรา คามู ซี)

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (THAI RDI)

**น้ำตาลน้อยกว่า 80% เทียบกับน้ำเลมอนเข้มข้น ผสมผงคามู คามู วิตามินซี และวิตามินบี12 (ตรา คามู ซี) ซึ่งมีน้ำตาล 15 กรัม, น้ำเลมอน 6% จากน้ำเลมอนเข้มข้น ผสมผงคามู คามู วิตามินซี และวิตามินบี12 สูตรน้ำตาลน้อยกว่า (ตรา คามู ซี) มีน้ำตาล 3 กรัม